U bent hier

Wijken in Zeist

Iedere wijk in de gemeente Zeist heeft een eigen wijkteam. Een wijkteam bestaat uit medewerkers van de gemeente, politie, een sociaal werker van MeanderOmnium en de twee Zeister woningcorporaties (WoonGoed Zeist en de R.K. Woningbouwvereniging). Door deze samenwerking, het Wijkgericht Werken, kunnen vraagstukken efficiënt opgepakt worden. De partners van Wijkgericht Werken staan voor een leefbare gemeente Zeist met wijken die schoon, heel, veilig en sociaal zijn.

De sociaal werker van MeanderOmnium varieert in zijn werkzaamheden van korte, eenmalige advisering tot regelmatige ondersteuning van bewoners(organisaties), het ondersteunen van bewoners bij de verbetering van het wonen, de woonomgeving en de leefbaarheid in de wijk. De sociaal werker werkt vraaggericht maar niet volgens het principe 'u vraagt, wij draaien'. Belanghebbenden blijven zelf verantwoordelijk voor de uitkomst. De sociaal werker probeert een vraag of behoefte eerst goed te formuleren alvorens handvatten aan te reiken, waarmee u aan de slag kan. Elke keer wordt gekeken naar wat er precies aan de hand is, wat er nodig is en wie hier iets in kan betekenen. Sociaal werkers ondersteunen het proces, maar zitten zo weinig mogelijk zelf in de uitvoering.