U bent hier

Vrijwilliger bezoekdienst

Het thuis bezoeken van dementerende ouderen, chronisch zieken of mensen met een handicap. De vrijwillig(st)er zorgt voor contact en gezelschap. Samen kunnen activiteiten ondernomen worden zoals wandelen, koffie drinken, spelletje doen, de krant lezen e.d. De partner/familie wordt hierdoor de mogelijkheid geboden even tijd voor zichzelf te nemen.

Gevraagd

  • Affiniteit hebben in het omgaan met (dementerende) ouderen en hun partner
  • Beschikken over inlevingsvermogen
  • Goede sociale vaardigheden
  • Prettig in de omgang
  • Privacy van cliënten waarborgen
  • Zelfstandig werken

Aanbod

Een basiscursus ter bevordering van uw deskundigheid, begeleiding en ondersteuning door een beroepskracht, vrijwilligersbijeenkomsten, een gezellig team van vrijwilligers en een onkostenvergoeding.

Werktijden

Van 2 uur tot maximaal 2 dagdelen per week. De werktijden/-dagen kunnen in onderling overleg afgesproken worden.

Monique Aertssen &
Vanessa Houthuizen
- Steunpunt Mantelzorg -

Telefoon

030 - 692 53 19

E-mail

[email protected]