U bent hier

Verklaring Omtrent Gedrag en Gedragscode

MeanderOmnium vindt een veilige omgeving erg belangrijk. Dat geldt in zeer grote mate voor het werk met minderjarige kinderen. Naast de fysiek veilige (speel)omgeving en materialen moeten minderjarigen zich ook veilig kunnen voelen.

Daarom vragen wij aan alle beroepskrachten en alle vrijwilligers die met minderjarigen werken om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). De VOG staat bekend als ‘bewijs voor goed gedrag’. Het is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

Daarnaast vragen we vrijwilligers die met minderjarigen werken om de gedragscode te ondertekenen. De gedragscode geeft een beschrijving van de gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers. Met het ondertekenen van de gedragscode geef je aan dat je de gedragsregels hebt gelezen, begrepen en dat je je er naar zult gedragen.
De vrijwilligersraad van MeanderOmnium heeft ingestemd met de gedragscode.

Irene de Kruijf
- coördinator vrijwilligers -

Telefoon

030 - 694 04 06

E-mail

i.kruijf
@meanderomnium.nl

GEDRAGSCODE