U bent hier

Steunpunt Mantelzorg Zeist

Mantelzorg overkómt je en kan veel vragen en dilemma’s oproepen. Steunpunt Mantelzorg Zeist helpt u graag bij het vinden van antwoorden die aansluiten bij úw situatie. U kunt bij hen terecht voor advies en informatie en u bent van harte welkom voor een persoonlijk gesprek.

Het Steunpunt Mantelzorg is er voor iedereen, jong of oud, familie of kennis, die korte of langere tijd zorgt voor een naaste met een ziekte of beperking. Zij geven individueel advies en organiseren activiteiten, zoals workshops en contactgroepen.

Bezoekdiensten

Steeds meer mensen met dementie, een chronische ziekte of beperking wonen thuis en zijn voor hulp afhankelijk van partner of familie (de mantelzorgers). De zorg voor deze mensen vraagt vaak veel. Zonder hulp is dat op den duur niet vol te houden.
De bezoekdienst kan een oplossing zijn om de mantelzorger te ontlasten en/of om contact en gezelschap te bieden aan de persoon waarvoor gezorgd wordt. Een zorgvuldige match tussen de vrijwilliger en de hulpvrager staat daarbij voorop.

Meer informatie over andere mogelijkheden leest u in de sociale kaart.

Vanessa Houthuizen
Cathalijne Huson
Mariska Hoencamp
Lia Joosen
Ams Slemmer

Telefoon

030 - 692 53 19

E-mail

[email protected]

Adres

Laan van Vollenhove 1014
3706 AH  Zeist

Website

www.mantelzorgzeist.nl

Sociale kaart