U bent hier

Signaleren is een taak van ons allemaal

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaker voor dan we denken

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt overal voor: bij alle leeftijdsgroepen en ongeacht opleiding of inkomen. Veel mensen hebben er wel eens mee te maken gehad. Bij buren, een kennis, of zelfs dichterbij. Maar het is een onderwerp waar we zelden over praten. We voelen ons machteloos. Of we denken dat iemand echt wel hulp zal vragen.

Maar dat is nou net het probleem: hulp vragen is heel moeilijk. Zowel de dader als het slachtoffer lijken gevangen in een patroon, waarvan ze hopen dat het zichzelf oplost. Ook is er veel schaamte. Je kent vast wel de spotjes op televisie met de tekst ‘het houdt niet op, niet vanzelf’. Dat is precies zoals het is. Als buitenstaanders niets doen, houdt het niet op.

Wat heeft dat met vrijwilligerswerk te maken?

Heel veel! Als vrijwilliger kun je dingen zien of horen die wijzen op een vorm van mishandeling. Ook bij ouderen, want ook ouderen kunnen slachtoffer zijn van mishandeling. Mishandeling is niet altijd fysiek geweld, het kan ook gaan om verwaarlozing of psychische mishandeling, zoals schelden, kleineren of gewoon helemaal negeren. Uit schaamte zullen slachtoffers daar niet veel over loslaten. Daarom is het erg belangrijk dat we signalen en vermoedens, die kunnen wijzen op mishandeling, serieus nemen.

Wat zijn dan die signalen?

Er kunnen veel verschillende signalen zijn, te veel om hier te beschrijven. Een opsomming per leeftijdsgroep vind je onderaan. Het allerbelangrijkste is te letten op je eigen gevoel. Heb je het gevoel dat er iets niet klopt? Ga dan met je zorgen naar de beroepskracht. Hij of zij kan dan uitzoeken of er werkelijk iets aan de hand is. Zo nodig zal hij of zij ook verdere acties ondernemen.

Wat nou als je het niet zeker weet?

Dan kan het voelen alsof je iemand onterecht ‘beschuldigt’. Dat is een vervelende gedachte, maar er is geen sprake van beschuldigen. Het gaat om het delen van jouw zorgen. Dat is nooit verkeerd. Bovendien: het belang van het kind, de jongere, de volwassene of de oudere staat voorop.

Meer weten?

Veel informatie vind je op www.handelingsprotocol.nl.

Heb je in je privé-omgeving te maken met een vorm van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Ook dan is het goed er niet alleen mee rond te lopen. Je kunt voor informatie of advies bellen naar Veilig Thuis: 0800-2000. Gaat het om een situatie waarin mensen direct gevaar lopen dan kun je altijd 112 bellen.