U bent hier

School in de Wijk Zeist-Noord

De School in de Wijk is een samenwerking van verschillende organisaties op het gebied van educatie, sociale activering, zorg en hulpverlening en richt zich op álle wijkbewoners. Dit is uiteraard van groot belang voor een efficiënte en integrale aanpak van eventuele problemen in de wijk. De doelstellingen zijn als volgt:

  • Ouderbetrokkenheid bij school versterken
  • Wijkbewoners activeren en betrekken bij de wijk
  • School is het centrale punt in de wijk
  • Burgerparticipatie stimuleren

Bestaande en nieuwe activiteiten worden zo veel mogelijk vormgegeven volgens het principe van de vitale buurt. Dit houdt in dat het initiatief uit de burger komt en deze actief betrokken wordt bij de realisatie en zodoende bij de eigen buurt. In de School in de Wijk Noord is een lokaal beschikbaar gesteld voor diverse activiteiten.

Nieuwsbrief en wijkkalender

Iedere maand komt er een nieuwsbrief uit. Wilt u deze graag digitaal ontvangen? Meld u dan aan.

Tevens zal er drie keer per jaar zal er een wijkkalender uitkomen met alle activiteiten voor jong en oud in Zeist-Noord.

De sociaal werker in de wijk Noord

Souad Belouchi is het aanspreekpunt in de wijk. Als sociaal werker is Souad regelmatig aanwezig op school om contact te leggen en te onderhouden met de ouders en de wijkbewoners.

Vragen of meer informatie

Neem contact op met Souad Belouchi.

Souad Belouchi
- sociaal werker -

Telefoon

06 - 15 52 92 28

E-mail

[email protected]
meanderomnium.nl