U bent hier

School in de Wijk

Een nieuwe naam voor hetzelfde concept. De term ‘brede school’ gaat verder onder de naam ‘School in de Wijk’, omdat dat beter aansluit bij de doelstelling. De doelstelling om de scholen te verbinden en te integreren in en met de wijk, op een wijze die bijdraagt aan een prettige, leefbare en veilige omgeving voor kinderen en wijkbewoners.

School in de Wijk… wat is dat?

In een School in de Wijk werken basisscholen samen met verschillende organisaties om kinderen in hun eigen leef- en leeromgeving betere kansen te bieden. Zo kunnen zij zich beter ontwikkelen en volop meedoen in de maatschappij. De scholen werken samen met organisaties op het gebied van gezondheid, sport, opvang, welzijn en kunst & cultuur.

Niet iedere School in de Wijk is hetzelfde. Met elkaar maken de scholen en de organisaties keuzes waar ze aan willen werken.

Enkele voorbeelden waarop men in een School in de Wijk zich richt, zijn:

  • specifieke achterstanden in de ontwikkeling van een kind of zijn/haar schoolprestaties
  • de leefomgeving en het leefklimaat
  • de voorzieningen in de wijk
  • de wensen en behoeften aan extra ondersteuning of activiteiten

Daarnaast biedt de School in de Wijk ook ondersteuning aan ouders/opvoeders, omdat zij een belangrijke (zo niet de belangrijkste!) rol vervullen in een gezonde ontwikkeling van een kind.

Scholen in de Wijk in de gemeente Zeist