U bent hier

Raad van toezicht

Het toezicht op het bestuur van MeanderOmnium wordt uitgeoefend door de raad van toezicht.
De samenstelling is als volgt:

  • De heer drs. B. J. Berendsen (voorzitter)

  • Mevrouw drs. W.H. Zijlstra, lid

  • Mevrouw dr. ir. I.C. de Vries, lid

  • De heer mr. E. Elferink, lid

  • De heer mr. drs. R.B. Kalma RC, lid (aandachtsgebied financiën)

 

We zoeken twee nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht, meer informatie vindt u hier