U bent hier

Overstap

Overstap is een leesprogramma voor de ouders van kinderen uit groep 3. Vanuit de leermethode Veilig Leren Lezen zijn er materialen voor thuis ontwikkeld.

Hoe werkt Overstap?

Tien keer per jaar komen de ouders bij elkaar voor een groepsinstructie. De instructie volgt de kernen waarmee gewerkt wordt op school. Wanneer een kern in de klas is afgesloten, ontvangen de ouders materiaal om thuis met hun kind te lezen en te herhalen.  

Binnen de groepsinstructie is er ook ruimte voor vragen over opvoeding en andere onderwerpen die met u en uw kind te maken hebben. Naast de groepsinstructie is er vier maal per schooljaar een themabijeenkomst. Bij deze bijeenkomsten wordt er over een onderwerp voorlichting gegeven en praten we met elkaar over ieders ervaringen. Voorbeelden hiervan zijn: straffen en belonen, kind en media,  tijd voor mezelf als ouder etc. Onderzoek heeft aangetoond dat Overstap positieve effecten heeft op het aanvankelijk en begrijpend lezen en daarmee onderwijskansen daadwerkelijk verbetert.

Kosten

De kosten voor dit programma (incl. alle materialen) bedragen € 35,- per schooljaar. 

Karin Augustinus
- coördinator Overstap -

Telefoon

030 - 694 04 00

06 - 12 60 52 40

E-mail

[email protected]

Folder Overstap