U bent hier

Over ons

Stichting MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie van Zeist.

Missie

"Elke dag opnieuw zorgen wij ervoor dat mensen kunnen én willen meedoen."

MeanderOmnium stimuleert zelfredzaamheid en sociale samenhang en verhoogt deelname aan de samenleving. Om dit te ondersteunen bieden wij passende diensten aan en gaan daarbij uit van ieders eigen kracht. Wij werken verbindend, coördinerend en ondersteunend.

We doen het samen

Samen met burgers en andere organisaties werken we aan leefbare omgeving. De eigen kracht van de burgers is ons uitgangspunt bij onze dienstverlening. Door ons brede pakket aan dienstverlening én de integrale aanpak biedt MeanderOmnium pro-actief maatwerk.

Meedoen in Zeist

Een belangrijke ontwikkeling vanaf 2015 is onze samenwerking met drie zorgorganisaties, gericht op de afbouw van professionele zorg in de vorm van maatwerkvoorzieningen en opbouw van sociale infrastructuur: Meedoen in Zeist.

Helpt u mee?

Bij MeanderOmnium werken ruim 550 medewerkers, waarvan 100 beroepskrachten en ruim 450 vrijwilligers. Vrijwilligers die de bussen rijden, ouderen bezoeken, helpen op de peuterspeelzaal en bij het kinderwerk of ons op andere manieren helpen bij ons werk. Ruim 70 jongeren zijn actief in De Peppel. MeanderOmnium zou zonder hen niet kunnen doen wat zij nu doet.

Wilt u meer informatie over de vacatures voor vrijwilligers bij MeanderOmnium, klik dan hier.

Organisatie en verantwoording

Vanaf 2014 is de organisatie ingedeeld in drie buurtteams. Daarnaast is een aantal van onze diensten ondergebracht in het expertisecentrum en bij buurtoverstijgende diensten. Hierdoor is MeanderOmnium een integraal samenwerkende organisatie die flexibel kan inspelen op een veranderende samenleving.

Ter verantwoording van de subsidie van de Gemeente Zeist hebben we de toelichting op onze activiteiten vastgelegd in jaar- en activiteitenverslagen.

Klachten

Wij willen onze dienstverlening zo goed mogelijk doen. Desondanks kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en een klacht heeft. Hiervoor kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.