U bent hier

Onze uitgangspunten

De uitgangspunten zoals wij die hanteren, zijn:

 • Onze bemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel
 • Iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en doet dit werk vrijwillig
 • Iedereen werkt toe naar afspraken, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn
 • Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend; u bent bereid om opbouwende afspraken te maken
 • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk
 • Buurtbemiddeling is gratis

 

Buurtbemiddeling kan niet worden ingeschakeld wanneer er sprake is van:

 • Mishandeling
 • Alcohol- of drugsverslaving
 • Buitensporige agressie
 • Crisissituaties
 • Conflicten binnen één familie
 • Onenigheid met instanties
 • Burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd

Wilbert van den Hoeven & Ellen van Tilburg
- coördinatoren buurtbemiddeling
Zeist/Bunnik & De Bilt -

Telefoon

030 - 267 77 87

E-mail

[email protected]
meanderomnium.nl

Contactformulier

Evaluatieformulier

FOLDER