U bent hier

Meedoen in Zeist

Een belangrijke ontwikkeling in 2015 is onze samenwerking met drie zorgorganisaties (Vitras, Abrona en Kwintes), gericht op de afbouw van professionele zorg in de vorm van maatwerkvoorzieningen en opbouw van sociale infrastructuur: Meedoen in Zeist.

Dit traject wordt ondersteund door het stimuleringsprogramma In voor zorg! van het ministerie van VWS. De veranderingen in het sociaal domein vragen om transformatie: innovatieve oplossingen, nieuwe vormen van samenwerking en ondernemerschap. Met de burger als vertrekpunt. In voor zorg! helpt welzijnsorganisaties om hun werkprocessen in te richten op de toekomst. Het biedt ondersteuning in natura, praktijkvoorbeelden en tools, zodat organisatorische veranderingen met bewezen kennis kunnen worden doorgevoerd. Landelijk zijn 14 welzijnsorganisaties geselecteerd voor dit programma en wij zijn er trots op dat Zeist met MeanderOmnium, samen met Abrona, Kwintes en Vitras, haar innovatie-vermogen kan laten zien!

‘Meedoen in Zeist, op naar de nieuwe samenleving’

Vijf essentiële elementen van de nieuwe samenleving zijn:

  • veilig en tevreden wonen
  • aandacht en ondersteuning voor medeburger, een sterke betrokken en sociale gemeenschap, samenredzaamheid
  • vrij toegankelijke algemene voorzieningen in de buurt
  • actieve ondernemers
  • op eigen kracht vormgeven aan het gewone dagelijkse leven

Hiervoor is voor alle betrokkenen LEF nodig! Van burgers, van professionals en van organisaties.

Pilot van formele naar informele zorg

De bestaande pilot ‘Meedoen in de wijk’ willen de betrokken organisaties doorontwikkelen tot ‘Meedoen in Zeist, op naar een nieuwe samenleving’. Ze beogen hiermee dat iedere burger in Zeist meedoet en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zijn omgeving. En alleen gebruik maakt van professionele dienstverlening als dat echt niet anders kan.

De oorspronkelijke pilot Meedoen in de Wijk heeft laten zien dat er diverse oplossingen mogelijk zijn om een beweging te maken van formele naar informele zorg. De resultaten uit deze pilot willen wij versterken en gebruiken als springplank naar het volgende niveau: de nieuwe samenleving.

Doe ook mee!  

Volg Meedoen in Zeist op twitter.com/meedoeninzeist

Lees meer in het document Meedoen in Zeist, op naar de nieuwe samenleving.