U bent hier

Jeugd en jongeren

Voorscholen

Per 1 januari 2018 vallen peuterspeelzalen en kinderopvang onder één wet: de wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dit betekent dezelfde wettelijke regels, afspraken en financieringssysteem. De naam peuterspeelzaal is vervangen door voorschool. De specifieke VVE-peuterspeelzaal valt weg. Alle voorscholen zijn combinatiegroepen, wat betekent dat VVE-kinderen en reguliere kinderen samengaan.

Instapje, Opstapje, Opstap & Overstap

Eten en drinken, liefde en aandacht, een veilig thuis. U geeft uw kind het allerbeste. Maar voor een goede ontwikkeling is meer nodig. Bijvoorbeeld regelmatig samen een spelletje spelen of voorlezen uit een boekje. Want dat geeft peuters en kleuters een betere start op school. Samen spelen is van onschatbare waarde voor hun ontwikkeling. En dus voor hun toekomst. Wilt u weten wat u kunt doen? Vraag het ons! Wij hebben mooie programma's: Instapje, Opstapje en Opstap. Voor kinderen in groep 3 is er Overstap, het vervolg van Opstap.

VVE Thuis

VVE Thuis is een taalontwikkelingsprogramma voor ouders met kinderen vanaf 3 jaar die naar een gaan.

School in de wijk

Wat voorheen een brede school heette, gaat verder onder de naam School in de Wijk. Een School in de Wijk is een samenwerking van verschillende basisscholen en instanties in een wijk om kinderen in hun eigen leef- en leeromgeving betere kansen te bieden en eventuele achterstanden aan te pakken.

Activiteiten in de wijk

Voor kinderen en jongeren worden op diverse plekken in Zeist leuke activiteiten georganiseerd.

Sport- en speelblikken

In de wijken Vollenhove, Vogelwijk en het Staatsliedenkwartier staat een speelblik. Dit is een container vol speelgoed waar kinderen uit de buurt tijdens de openingstijden het speelgoed kunnen lenen en ermee spelen.

Speel-o-theek

Kasten vol speelgoed te leen tegen een redelijke prijs.

JongerenbusZ

In sommige wijken ontbreekt het aan een geschikte locatie. Hiervoor is de JongerenbusZ ontwikkeld. Kijk hier waar de JongerenbusZ wanneer staat.

Jeugdcultuurfonds Zeist

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Bezoek de website van het Jeugdultuurfonds of neem contact op met Karima Airass, sociaal werker via 06 - 49 86 37 71 of [email protected].