U bent hier

Erkenning CCV

Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik en Buurtbemiddeling De Bilt zijn beide opnieuw door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid erkend en met een Plus-certificaat beloond. De adviescommissie heeft de aanvraag voor hercertificering positief beoordeeld. Dat betekent dat de organisatie opnieuw aan alle door het CCV opgestelde criteria voor een goede uitvoering van Buurtbemiddeling voldoet.

Het Plus-certificaat is toegekend, omdat de maximale score is behaald op het gebied van organisatie, werkwijze, borging, kwaliteiten van de coördinator, de training en de begeleiding van de vrijwillige buurtbemiddelaars. Dat betekent dat Buurtbemiddeling in deze gemeenten voldoet aan alle criteria voor een goede uitvoering. Alle inwoners kunnen dan ook gratis, een veilig beroep doen op buurtbemiddeling in geval van vragen of hulp bij burenoverlast.

Wilbert van den Hoeven & Ellen van Tilburg
- coördinatoren buurtbemiddeling
Zeist/Bunnik & De Bilt -

Telefoon

030 - 267 77 87

E-mail

[email protected]
meanderomnium.nl

Contactformulier

Evaluatieformulier

FOLDER