U bent hier

Raad van Toezicht

Het toezicht op het bestuur van MeanderOmnium wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

De samenstelling is als volgt:

  • De heer drs. B. J. Berendsen (voorzitter)
  • Mevrouw drs. W.H. Zijlstra, lid
  • Mevrouw dr. ir. I.C. de Vries, lid
  • De heer mr. E. Elferink, lid
  • De heer mr. drs. R.B. Kalma RC, lid (aandachtsgebied financiën)