U bent hier

Onze vrijwilligers

Bij MeanderOmnium zijn ruim 400 vrijwilligers actief. De vrijwilligers zijn onmisbaar. Zij vormen het hart van vele activiteiten en diensten van MeanderOmnium. Dagelijks zetten zij zich in voor het welzijn van anderen of de leefbaarheid in de buurt. Dat doen zij omdat zij het werk belangrijk vinden, maar ook omdat het veel voldoening geeft. Ze werken met kinderen, met jongeren en met ouderen. Ze rijden in een busje, regelen de uitleen in de speel-o-theek, bemiddelen bij een burenruzie, bezoeken ouderen, verrichten receptiewerkzaamheden en doen nog veel meer ...

Aansturing & begeleiding

Voor alle vrijwilligers is er een aansturende/begeleidende beroepskracht bij wie de vrijwilliger terecht kan. 

Vrijwilligersbeleid

Om het vrijwilligerswerk bij MeanderOmnium goed te regelen is er een vrijwilligersbeleid. Hierin staan belangrijke afspraken over het doen van vrijwilligerswerk bij ons.

Onkosten- en reiskostenvergoeding

MeanderOmnium kent een regeling onkostenvergoeding voor MeanderOmnium. Daarin staat wanneer vrijwilligers recht hebben op vergoeding van gemaakte kosten. Zie ons vrijwilligersbeleid voor verdere informatie hierover. Met de beroepskracht die jou begeleidt heb je afspraken gemaakt over eventuele reis- en onkostenvergoeding. Wie in aanmerking komt voor een dagdeelvergoeding van € 3,40 per dagdeel kan hier het declaratieformulier voor dagdelen downloaden. Zijn de gemaakte reiskosten hoger € 3,40 per dagdeel, dan kan men in plaats van een dagdeelvergoeding een vergoeding van de reiskosten declareren. Daarvoor kan men hier het declaratieformulier voor reiskosten downloaden.

Verzekering

Stichting MeanderOmnium draagt zorg voor de verzekering van haar vrijwilligers.
Via de gemeente Zeist is er een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Voor de Belbussen heeft MeanderOmnium een schadeverzekering inzittenden. Voor Persoonlijk Vervoer hebben we een aanvullende casco verzekering en een ongevallen inzittenden verzekering. Deze verzekeringen gelden uitsluitend tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.
Een aanvullende verzekering keert uit als de eigen verzekering tekort schiet, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een eigen risico of omdat uw zorgverzekering onvoldoende dekkend is.
Persoonlijke schade als gevolg van het vrijwilligerswerk dient altijd zo snel mogelijk gemeld te worden bij de begeleidende beroepskracht.

Nieuwsbrief

De vrijwilligersnieuwsbrief van MeanderOmnium heet 'Vrijpostig'. Deze verschijnt een paar keer per jaar in samenwerking met de Vrijwilligersraad. Daarnaast informeert de beroepskracht van de betreffende activiteit/dienst de vrijwilligers over relevante informatie die van belang is voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk. 

Nieuwe vrijwilligers

Bij MeanderOmnium zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom!

Er is van alles te doen. Kijk eens bij onze vacatures. Wil je graag een oriënterend gesprek, neem contact op met onze coördinator vrijwiligerswerk Irene de Kruijf. Je kunt gebruik maken van het contactformulier.